tank.jpg

5 November: Militariashow Wavre (België). Adres: Halle Polyvalent, Avenue Solvay 5, Zoning Industriel Nord te Wavre. Duur van 7.30 tot 13.00 uur.

5 November: Militariabeurs Breda. Adres: Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5 te Breda. Duur van 9.30 uur tot 11.00 uur.

12 November: Militariabeurs 't Harde. Adres: MFC Aperloo, Stadsweg 27 te 't Harde. Duur van 9.00 tot 12.00 uur.

19 November: Militariabeurs Groningen. Adres: Trefcentrum, Prof. Mekelstraat 1-5 te Bedum. Duur van 9.30 tot 14.00 uur.

26 November: Militariabeurs Duiven. Adres: OG Tent, Remigiusplein 9 te Duiven. Duur van 9.45 tot 12.30 uur.

27 November: Militariabeurs Vlaardingen. Adres: Koningin Wilhelminahaven, zuidwestzijde 10 te Vlaardingen. Duur van 9.00 tot 14.00 uur.

 

Aan het einde van de late middeleeuwen poogden de heersers van de Bourgondische Nederlanden hun heerschappij over alle overige gebieden, van wat we nu als Nederland kennen, uit te breiden. Het streven naar een centraal gezag alhier werd voortgezet na 1482 toen de erfopvolging plaatsvond en Filips de Schone als Habsburger en landheer der Nederlanden aan de macht kwam. In 1515 kwam zijn zoon Karel V aan de macht, die vanuit Spanje regeerde. We spreken dan inmiddels van de Habsburgse Nederlanden. Ook Karel V streefde naar gebiedsuitbreiding in de Nederlanden en het instellen van een centraal gezag. Niet iedereen was gelukkig met dit streven van de Habsburgers, zoals het onafhankelijke hertogdom Gelre. 

Gelre ontketende tussen 1502 en 1543 een aantal conflicten, veldtochten en plundertochten tegen de Habsburgers die bekend zijn geworden als de Gelderse oorlogen. De legeraanvoerder van Gelre was Maarten van Rossum, die met nietsontziende oorlogstactieken en guerrilla overvallen lange jaren het hertogdom onafhankelijk wist te houden. Van Rossum's lijfspreuk "Blaken en branden is het sieraad van de oorlog" paste hij en zijn troepen geregeld toe, zoals bij de plundering en brandstichting van Den Haag in 1528. 

Wie meer wil weten over deze Gelderse veldheer kan terecht bij een webartikel: Maarten van Rossum zaaide dood en verderf. Of op de website Maarten van Rossum, waar je snel en luchtig zijn levensloop kunt volgen.

 

Om een strijdmacht te voorzien van alle benodigdheden, zoals munitie, foerage, voeding, brandstof, wapens en soldaten op de juiste plek in te zetten is logistiek absoluut vitaal. Zo ook tijdens de oorlog tussen Nederland en de republiek Indonesië in de periode van 1945-1950. Aan Nederlandse zijde werd hiertoe het Regiment Aan- en Afvoer Troepen ingezet.

In een bijzonder gedetailleerd artikel besteedt dhr. Luijting hier aandacht aan in het voormalige jaarboek Armamentaria: De Aan- en Afvoertroepen in Indonesië, 1946-1950.

Dat logistiek ook vroeger al van enorm belang was kan gelezen worden in een studie over het Staatse leger tijdens de Nieuwpoort campagne in 1600 op onze webpagina Recent onderzoek.

 

De IJssellinie is een van de minder bekende waterlinies uit de geschiedenis, welke Nederland moest verdedigen ten tijde van oorlog.

Al eeuwenlang was de rivier de IJssel onderdeel van 'onze' verdediging, maar het was pas kort na 1945 dat er echt werk werd gemaakt van een moderne waterlinie verdediging langs de rivier de IJssel vanwege de Koude Oorlog. In het diepste geheim voor de Nederlandse bevolking én het parlement werd er begonnen met de aanleg van verdedigingswerken, sluizen en het ingraven van tankkoepels van achtergebleven Sherman tanks uit de Tweede Wereldoorlog. West-Duitsland was nog bezet door de Geallieerde mogendheden en zou pas vanaf 1955 haar troepen leveren aan het NAVO bondgenootschap. De IJssel vormde dus een noodzakelijke verdedigingslinie voor Nederland.

Wie meer wil weten moet zeker de volgende website bezoeken, waar o.a. meer informatie, animatiefilmpjes en documenten zijn te vinden: Ontdek de IJssellinie.

Voor een algemener historisch overzicht van waterlinies in Nederland verwijzen we graag door naar onze rubriek Recent Onderzoek, waar nu een apart artikel staat gepubliceerd.

Vanaf heden is het militair-historische tijdschrift Mars et Historia inhoudelijk te raadplegen middels een systematische trefwoorden catalogus. De eerste tien jaargangen van 1966 tot en met 1976 zijn nu ontsloten, en in de komende maanden van 2016 en 2017 zal er hard aan gewerkt worden om ook de overige jaargangen te ontsluiten.

De systematische trefwoorden catalogus is te vinden op de webpagina Archief.

Met vijftig jaargangen is het tijdschrift Mars et Historia één van de langstlopende periodieken op het gebied van militaire geschiedenis in Nederland, op de Militaire Spectator dan natuurlijk uitgezonderd. De vele honderden artikelen die zijn gepubliceerd in ons verenigingsblad zijn door het ontsluiten nu beschikbaar voor iedereen met interesse op het gebied van militaire historie om van gebruik te maken in eigen studies. Leden van de vereniging, maar ook scholieren, wetenschappers, studenten en auteurs kunnen gebruik maken van de informatie voor hun eigen onderzoek.