infanterie.jpg

Over het fenomeen van luchtwachttorens die tijdens de Koude Oorlog dienst deden ter waarneming van vijandelijke vliegtuigen, hebben we hier op de website al eerder aandacht besteedt. 

Op 14 oktober jongstleden werd te Warhuizen werd toren 701 na een restauratieperiode feestelijk geopend.

Wie naast informatie uit het vorige Nieuwsbericht ook nog verder wil kijken, kan nu terecht op de recentelijk gelanceerde website Luchtwachttorens in Nederland.

 

Eeuwenlang verzorgden marketensters of zoetelaars, kampvolgers en prostituees de troepen van extraatjes, zoals drank, koffie en thee, voedsel en andere geneugten voor tussendoor. Met de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1939/1940 werd hier officieel verandering in gebracht met de oprichting van het Centrale Cantine Bedrijf, om zo op een vanuit de krijgsmacht zelf georganiseerde wijze voortaan moreelsgoederen aan de troepen aan te bieden. In 1942 in Engeland werd de dienst hernoemd tot de bekende Cantine Dienst.

Wie hier meer over wil weten kan de online pdf-tekst raadplegen die is uitgegeven door het Bureau Geschiedschrijving van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen: Cantinedienst (CADI), 75 jaar een force multiplier.

Mars et Historia houdt op 25 november haar jaarlijkse bijeenkomst op het Museumpark Logisitieke Dienst. Voor de leden die langskomen is dit alvast een mooie gelegenheid om zich in te lezen voor een bezoek aan de historische collecties aldaar.

Van ons kwartaalblad Mars et Historia is momenteel het derde nummer verschenen van de lopende jaargang 2017.

Hierin artikelen over de kunstroof van stadhouder Willem V's bezittingen, het 2e deel over de luchtdoelartillerie en het bewapeningsfonds in de jaren 1920, een bijzonder artikel over de cultuurgeschiedenis van de wapenwedloop en een genealogisch artikel over soldaten uit de Beemster in de Eerste Wereldoorlog.

U kunt het nu ook (nog) ontvangen door voor het resterende jaar lid te worden van onze vereniging voor de halve prijs van slechts € 17,50 + welkomstgeschenk!

Kapitein Westerling mag dan een omstreden participant zijn geweest ten tijde van de Politionele Acties, of wat uiteindelijk uitdraaide op de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, die ook weer uitliep op de strijd voor een nationale eenheidsstaat, maar het is onomstreden dat Westerling op zichzelf een fenomeen was.

Het Nationaal Militair Museum te Soesterberg is in het bezit van Westerling's pistool, een Colt .32. Daarover is een interessant artikel destijds verschenen van dhr. Casper van Bruggen in het voormalige jaarboek Armamentarium, getiteld Westerlings favoriete wapen.

Wie meer over Raymond Westerling wil leren, kan terecht bij een online webartikel op de website van De Nederlandse Krijgsmacht. In het kader van informatie over vuurwapens en munitie hebben wij vandaag ook in de rubriek Recent Onderzoek een artikel beschikbaar gesteld van dhr. Klein-Baltink over 9,4mm revolverpatronen in gebruik van het KNIL in Nederland-Indië.

Foto overgenomen van de website De Nederlandse Krijgsmacht, van dhr. Menke de Groot.

 

Uniformen vormen ook een groot aandachtsgebied binnen de vereniging Mars et Historia en zijn zeker belangrijk binnen het geheel van de militaire geschiedenis.

Binnen het onderwerp van uniformen is er ook het thema hoofddeksels, en daarvan willen we iedereen deelgenoot laten zijn via de website van de verzamelaar dhr. van Grinsven: Hoofddeksels.

Op deze website is van alles te vinden voor hoofddeksels van o.a. het KNIL, de Marechaussee, de schutterij, muziekkapellen, grenadiers en jagers, sjako's, steken, kepie's en meer!