mldvliegtuig.jpg

Al tijdens de bevrijding van Nederland eind 1944 en door lopend in het jaar 1945 ontstond er een debat tussen verschillende partijen hoe de nieuwe Nederlandse krijgsmacht moest worden opgebouwd. Aan de ene kant vond men binnen de Binnenlandse Strijdkrachten dat verzetsmensen en oorlogsvrijwilligers met een nieuw elan het voortouw moesten gaan trekken, terwijl officieren en manschappen uit het 'oude' leger van voor 1940 zich plots aan de zijlijn zagen staan en toch ook hun inbreng wilde hebben bij de opbouw.

Dat conflict tijdens de bevrijdingsperiode van Nederland wordt toegelicht door de historicus dhr. Termeer in een artikel in de Militaire Spectator uit 1995, getiteld De strijd om het nieuwe leger: rivaliteit tussen veteranen van leger en verzet in de nationale crisis van de bevrijdingsjaren 1944-1945.