vaandels.jpg

Merkwaardiger wijze is in de (Britse) geschiedschrijving over de Slag bij Waterloo in 1815 het beeld ontstaan dat hun Nederlandse bondgenoten zich meermaals of laffe wijze gedroegen. Zo zou volgens beschrijvingen de gehele brigade van generaal Van Bijlandt aan de haal zijn gegaan en de drie regimenten zware cavalerie onder generaal Trip op een gegeven moment geweigerd hebben te chargeren.

Hoe is dat beeld ontstaan en wat is er eigenlijk (niet!) waar? Wat betekenen in tegenstelling daarmee heldendom, eer en moed op het slagveld en was dat dan wel degelijk van toepassing op de Nederlandse troepen? Daarover scheef in 2016 historicus Jos Gabriëls een interessant artikel in het blad Tijdschrift voor Geschiedenis, getiteld ‘The Belgians ran at the first shot’: de slag bij Waterloo en de retoriek van de lafheid.