mldvliegtuig.jpg

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de bevelhebbende officieren in het Nederlandse leger ervan overtuigd, dat de manschappen voor de nieuwe vorm van oorlogsvoering hun kepies dienden te vervangen met een helm.

Over de verschillende vormen van helmen schreef de militair historicus Cees Schulten, als jaar en dag lid van onze vereniging en oud hoofd van de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Landmacht, in 1984 een overzichtsartikel in de Militaire Spectator, getiteld De Nederlandse helm nieuw model (1927).

Nederlandse helm model M34