artillerie.jpg

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd in Nederland het initiatief genomen om de landmacht te versterken met vrijwillige burgereenheden, te weten de Vrijwillige Landstorm. Het was gedurende deze periode geen onverdeeld succes, met maar zo'n 7000 aanmeldingen. Echter tijdens het Interbellum groeide de organisatie uit tot zo'n 90.000 vrijwilligers, veelal verdeeld over speciale korpsen zoals de Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst, Luchtwachtdienst en de Luchtafweerdienst. Zo'n 40-duizend man hiervan zouden uiteindelijk ook deelnemen aan de strijd in de meidagen van 1940.

Over deze vrijwillige burgerdienst heeft dhr. Kees van der Windt onder auspiciën van de Stichting de Nationale Landstorm Commissie een bijzondere website onlangs opgezet, die de komende jaren nog met meer informatie uitgebreid zal worden, en is te vinden via de volgende weblink Vrijwillige Landstorm.