medailles.jpg

Met de toename van de spanningen tussen Oost en West, werd door de Nederlandse regering in 1948 overgegaan tot het oprichten van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag. Via deze organisatie konden burgers zich vrijwillig aanmelden voor o.a. de Nationale Reserve, en ook dienen bij de reserve politie, reserve marechaussee en de grensbewaking. Ondanks deze poging van burgerweerbaarheid die op de eerste plaats een privaat initiatief was, bleef de Nederlandse regering er ambivalent tegenover staan. Het instituut wierf uiteindelijk door gebrek aan o.a. financiële overheidsfondsen en logistieke steun weinig vrijwilligers, en werd in 1958 opgeheven. Alleen de Nationale Reserve zou als zelfstandige organisatie binnen de Landmacht verder gaan.

Over deze bijzondere geschiedenis van een vrijwel vergeten organisatie schreven majoor Warmer (Natres) en historicus Wim de Natris (o.a. lid van Mars et Historia) recentelijk een artikel in het reservistenblad November Romeo (juli 2021), getiteld Allen paraat in Steun Wettig Gezag.

Voor meer informatie over de oprichtingsperikelen en de ondergang van het instituut is het artikel van dhr. Boogaarts interessant in het blad Politieke Opstellen uit 1981, getiteld Het wettig gezag gesteund?, Enkele aantekeningen over achtergronden, ontstaan en verloop van het Nationaal Instituut. Steun Wettig Gezag 1948-1958.