vliegtuigen.jpg

Om de peperhandel in volledige handen te krijgen en alleen via de Amsterdamse markt te laten verhandelen begon de VOC gouverneur-generaal Van Diemen in 1636 voor het eerst met een jaarlijkse blokkade van de Portugese haven van Goa in India. Tot aan zijn dood in 1645 zou hij dit volhouden, door telkens een zwaar bewapende VOC-vloot erheen te sturen, die meermaals in gevecht raakte met de Portugese vloot. Een goed voorbeeld hiervan is de beschrijving van de blokkade uit 1636-37 onder commandeur Jacob Cooper, mede gebaseerd op Portugese bronnen, om een evenwichtiger beeld te verkrijgen.

Dit alles is te lezen in een artikel van dhr. Teensma, gepubliceerd in het tijdschrift Zeegeschiedenis (nr. 1 uit 2014), getiteld "Wij verclaeren dat alles is gedaan wat menschen connen prakkeseren tot nadeel van den vijandt".

Strijd tussen de Portugese en VOC-vloot in 1638 voor Goa, door Johannes Vingbooms (ca. 1665)