kareldoorman.jpg

Voor Nederland bleef de vrije doorgang van het Suez kanaal in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw van groot belang, voor zowel voor de koopvaardij als de marine en hun verbinding met o.a. Nederlands Nieuw-Guinea. Met het aan de macht komen van president Nasser in Egypte veranderde die vrije doorgang door diens nationalisatie van het kanaal. Groot-Brittannië en Frankrijk pikten dit niet, en openden gezamenlijk met Israël in 1956 een militaire aanval. Wonderlijk genoeg was op kleine schaal ook Nederland hier bij betrokken.

Lees over die betrokkenheid alles in het recente artikel van de historicus dhr. Van der Peet, ook lid van onze vereniging, in een artikel uit het Marineblad (oktober 2021), getiteld Operatie Musketeer: de Nederlandse betrokkenheid bij de Suezcrisis 1956.