artillerie.jpg

Waar komen die opschriften zoals 'Grebbberg 1940' en vele anderen vandaan, die te vinden zijn op de regimentsvaandels van Nederlandse eenheden? Wat is hun eervolle betekenis?

Over dit speciale onderwerp van de herkomst sinds 1896 schreven Jasper Molenaar, Herman Roozenbeek en Richard van Gils in 2018 in het tijdschrift Militaire Spectator een interessant artikel, getiteld 'Eene hooge onderscheiding' De herkomst van vaandel- en standaardopschriften in Nederland.

(Foto collectie Ministerie van Defensie)