artillerie.jpg

Was de bevrijding van deze kleine vestingstad door de Geuzen destijds een gecoördineerde aanval, of een geval van puur geluk?

Lees hierover alles in het artikel van Anne Beckers in het recente Marineblad (mei 2022), getiteld Gecoördineerde aanval of toevalstreffer?