medailles.jpg

Het Nationaal Militair Museum heeft onlangs een zeer prachtig schilderij weten te bemachtigen van de Nederlandse schilderes Anne Julia Marie von Daehne, waar in een voor het begin van de 19e eeuw zeer bijzonder tafereel wordt gepresenteerd van enkele Nederlandse soldaten in een italianiserend landschap.

Louis Sloos schreef als verbonden militair historicus en conservator aan het NMM, en tevens vebonden aan onze vereniging als redacteur/bestuurslid, een boeiend artikel over dit bijzondere schilderij getiteld Een bergachtig landschap met rustende militairen in het tijdschrift Gen (aflevering 4, 2016). Het artikel is via de volgende weblink in pdf-vorm te lezen onder de titel: Een penseelprinses onder militairen.