kareldoorman.jpg

In 1573 probeerde een Hollands leger de door de Spanjaarden belegerde stad Haarlem te ontzetten, en kwam het tot een kleine veldslag in de buurt van Heemstede. De Hollandse troepen werden verdreven, en verloren o.a. een groot aantal cavaleristen. Hieronder ook de allereerste Nederlandse cavalerie officier, ritmeester Gaspard van der Noot. Wie meer wil lezen over de historische veldslag, beter bekend als de Slag aan het Manpad kan terecht op volgende weblink Beleg van Haarlem / Slag aan het Manpad / Haarlemmerhout 9-10 juli 1573.

Sinds enkele jaren wordt ook bij De Naald, die de veldslag memoreert, ook een herdenking gehouden door huidige cavalerie officieren van het Nederlandse leger, waaronder voormalig officier en lid van onze vereniging dhr. Willem Plink. Over die herdenking kunt u ook terecht bij Slag bij gedenknaald Manpad en eerste ritmeester Gaspard van der Noot herdacht.