f16.jpg

Ledigheid is des duivels oorkussen, zegt een bekend spreekwoord. Zo is het ook voor soldaten. Die moeten worden bezig gehouden met exercities en andere oefeningen. En in de vrije uurtjes is er niks beter om dan ook vermaak en vertier te bieden, zodat ze door verveling geen opstandige ideeën kunnen krijgen. Gedurende de mobilisatieperiodes van 1914-1918 en 1939-1940 bood de Nederlandse krijgsmacht dan ook een groot scala aan vermaak aan, en ook van cursussen om de dienstplichtige soldaten zich verder te laten ontwikkelen als burger en mensch.

 

Er waren toneel, zangavonden en filmvertoningen, de gebruikelijke zondagse geloofsdiensten, echter ook lees- en schrijfcursussen, vaardigheidsoefeningen voor de militair, en de lichamelijke ontwikkeling werd niet vergeten met sport en prestatietochten. In 1939 werd zelfs voor dit doel de Dienst Ontwikkeling en Ontspanning opgericht. Dit alles is zeer levendig beschreven in de hier te raadplegen studie van dhr. De Buijzer Ontwikkeling en Ontspanning als instrument voor een krachtiger leger: fysieke en geestelijke ontwikkeling gedurende de mobilisaties in 1914-1918 en 1939.