mldvliegtuig.jpg

De rol van edellieden was ook in de 17e en 18e eeuw niet uitgespeeld in het militaire bedrijf. Verre van zelfs. Het nastreven van een carrière in het leger bleef voor de adel zeer belangrijk. Als voorbeeld hiervan schreef de historicus Vogelzang in het Jaarboek Oud Utrecht in 2015 het volgende interessante artikel, 'Sorchvuldich van eere ende reputatie': adellijke officieren in het Staatse dienst in het Sticht in de zeventiende en achttiende eeuw.

Officieren voor herberg De Schaar (Cornelis Troost, 1740)