vliegtuigen.jpg

Elke maand publiceren we hier op onze website een overzicht van ons bekende nieuwe boeken over de Nederlandse krijgsgeschiedenis in ons menu Boeksignaleringen. Zo kun je ook voor aankomende maand november weer een flinke stapel raadplegen die wordt gepubliceerd bij diverse uitgeverijen, of in eigen beheer uit komen. Leden kunnen ook een recensie schrijven en deze online plaatsen in de rubriek Recensies.

Los van de website verschijnen er ook altijd boeksignaleringen in ons eigen tijdschrift Mars et Historia, inclusief recensies.

De napoleontische oorlogen bleven niet alleen beperkt tot Europa. Aan de andere kant van de wereld zou de commercieel rijke Indische archipel ook onderdeel worden van wat uiteindelijk een globale strijd zou worden. In het bijzonder kwam het eiland Java naar voren in de strijd voor controle over de centrale distributie van marktgoederen, in een periode dat de VOC failliet gaat en het bestuur overgenomen wordt door de Bataafse republiek. Volgende wisselingen van de macht vanwege de strijd in Europa, doen van 1808 tot 1811 onder Daendels, en daarna de Britse bezetting onder Raffles van 1811 tot 1816 de Javaanse binnenlandse bestuursstructuur volledig teniet. Wanneer Java en andere eilanden weer na 1816 terugkomen onder Nederlands gezag, is daarmee het begin gecreëerd van een koloniaal rijk.

Deze analyse wordt gegeven door de in Burma geboren Britse historicus Peter Carey in een bijdrage aan het boek The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840 uit 2010, getiteld Age of Revolutions-Revolutionary Europe and the Destruction of Java's Old Order, 1808-1830.

De boschbrand, door Raden Saleh

Binnen de Nederlandse krijgsmacht ontstonden steeds meer speciale emblemen die uiteindelijk midden jaren '80 van de vorige eeuw officieel zijn geworden, zoals emblemen voor het behalen van een brevet, een vaardigheid, voor een speciale waardering of herinnering.

Al deze emblemen voor diverse onderdelen van de landmacht en luchtmacht zijn terug te vinden in de studie uit 2007 van de heren Beumer en en Faessen, getiteld Brevet etc. emblemen der Koninklijke Landmacht & Koninklijke Luchtmacht.

Dat er geen liefde bestond tussen de Friezen en Romeinen blijkt wel uit het feit dat de laatsten vlakbij Velsen in de slag bij Budehenna terug werden geworpen naar de Rijn als noordelijke grens van hun rijk. Niettemin waren er ook uitgebreide contacten onderling en bood het Romeinse leger kansen op roem en rijkdom voor Friezen.

Lees meer over hoe dan ook vele Friezen juist dienst namen in de legioenen en vooral naar Brittannië gestuurd werden, waar van hun aanwezigheid in vele steden en langs de Muur van Hadrianus nog vele sporen zijn terug te vinden. Dit alles is online te lezen op het blog Frisia Coast Trail in een artikel Frisian mercenaries in the Roman army.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de Nederlandse militaire geschiedenis en bezoeken brengt aan de vele historische collecties van diverse regimenten, kom je veelal op kazernes terecht. Gebouwen die juist voor 1940 werden gebouwd, of vanwege de Koude Oorlog in de jaren vijftig van de 20e eeuw werden neergezet door de krijgsmacht. Hoe dan ook, is het interessant om te weten dat bij de vooroorlogse bouw de architecte Riné Boerée betrokken was voor o.a. de Alexander kazerne in Den Haag.

Over haar is een artikel verschenen in de Militaire Spectator in 2019, getiteld Riné Boerée, betonspecialiste bij de Genie.

Riné Boerée links in beeld met hoed op (afbeelding overgenomen uit de Militaire Spectator)

Voor de bouw van nieuwe moderne kazernes na 1945 kunt u ook terecht op de website Je oude kazerne nu. Voor meer informatie over die kazernebouw hebben we ook nog in onze menurubriek 'Recent Onderzoek' een studie klaar staan, getiteld Uit de grond gestampt.