artillerie.jpg

Op vrijdag 16 september 2016 vierde Mars et Historia haar gouden jubileum met het dagvullende symposium "50 Jaar Traditie & Vernieuwing" in samenwerking met het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, te Arnhem.

Het rijkgeschakeerde programma werd luister bijgezet door de opening van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Bart Hoitink, alsmede de lezingen van acht voorname historici uit zowel eigen kring als daarbuiten. Al bij aankomst werd iedereen warm welkom geheten en kon na het inschrijven genieten van een kop koffie met heerlijke spekkoek in de Kumpulan. Tussen de middag konden alle deelnemers zich tegoed doen aan een ongelofelijk smakelijk Indisch lunchbuffet, om vervolgens deel te nemen naar keuze aan diverse rondleidingen door het depot, het museum of over het landgoed van Bronbeek. Verder was er in de middag gelegenheid om de kennismarkt te verkennen, waar veel militaria was te bezichtigen en ook te kopen, als ook de Tekamo-bunkermodellen van ons lid Lex Tempelman.

Tegen vijf uur 's middags waren de lezingen ten einde en had iedereen zijn of haar vragen kunnen stellen aan de sprekers. Het was tijd om naar café Batavia te gaan op het landgoed en daar onderling nog gezellig na te kletsen onder het genot van een drankje, glaasje of borrel. Iedereen was het erover eens dat dit werkelijk een enorm geslaagde dag was. Proficiat, Mars et Historia!

Voordat we je nu meenemen op een foto-tocht door deze dag, willen we hier ons aimabele lid Wim den Dunnen van harte bedanken voor het beschikbaar stellen van deze foto's die hij die dag heeft gemaakt en welke we hier nu kunnen plaatsen. Wim, bedankt!

Welkom te Bronbeek!

We wandelen verder naar de Kumpulan, waar het symposium zal plaatsvinden

De deuren gaan open

Bekenden zien elkaar, spreken elkaar aan. "Ja, jou moet ik nog even hebben over dit en dat".... contacten worden gemaakt onder het genot van nicotine versnaperingen

Henk en Liesbeth schrijven iedereen in. Links-af naar de koffie en spekkoek!

Jawel, de eerste verkenningen vinden plaats.... je mag niks zomaar missen

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Hoitink en staf, zijn ook gearriveerd

Ochtendprogramma

Voorzitter Rolf de Winter opent de dag

De IKGK luitenant-generaal Hoitink opent het symposium, en verteld hoe traditie mensen samensmeedt tot eenheden, en hoe vanuit de lessen van de geschiedenis er vernieuwing komt

De deelnemers luisteren vanaf de eerste minuut aandachtig

Wim Klinkert vertelde over de niet altijd vanzelfsprekendheid voor aandacht van de militaire geschiedenis in de opleiding voor officieren en andere militaire opleidingen

Dirk J. Tang vertelde over het geringe aandeel van de Nederlandse marine in de bestrijding van de slavernij aan het begin van de 19e eeuw, doordat deze marine daartoe de middelen niet had en verkreeg van de staat. De rol van de marine zou uitgaan als een nachtkaars, net als momenteel nu de rol van de vredestroepen in Mali

Corstiaan Prince gaf verhelderend inzicht hoe de Zeeuws eilanden bevrijd werden door harde strijd tegen de Duitsers in 1944, maar ook verrassende feiten zoals het bombardement op de Zeeuwse dijken waar tien keer meer bommen vielen dan op Rotterdam, of hoe de ontsnapping van een Duits leger uit Zeeuws-Vlaanderen roet in het eten gooide tijdens Operation Market Garden

 Wil Zaagman sprak over de marechaussee brigade in Leusden

En wie Wil kent, weet dat hij dat met verve doet en de nodige droge humor

Kennismarkt

Na vier lezingen was het tijd voor het Indische lunchbuffet en tevens de gelegenheid om eens uitgebreid allerlei militaria te bekijken

Rondleidingen

Ook kon er 's middags deelgenomen worden naar keuze aan een rondleiding, zoals die onder leiding van de conservator van museum Bronbeek door het depot

Pauze in het zonnetje

Een zichtbaar tevreden voorzitter (links) in gesprek

Wie tijd over had kon ook nog door het museum zelf struinen

Middagprogramma

Sprekers en publiek namen later in de middag weer plaats voor de volgende vier lezingen

Louis Sloos opende de middag en bracht een vergeten strijd onder de aandacht die de Nederlandse republiek voerde van 1793 tot 1795 tegen de Franse revolutionaire legers

Dick Starink nam ons mee op verkenning tijdens het Interbellum over de Nederlandse inzichten en pogingen om voldoende luchtafweergeschut aan te schaffen voor een komende luchtoorlog 

Liesbeth Brama zorgde de gehele dag voor een vlekkeloze start voor elke spreker

Jan Hoffernaar nam de deelnemers in de zaal mee naar de beginjaren van de NAVO, en hoe destijds een balans werd gevonden tussen militaire noodzaak voor verdediging en economische mogelijkheden van de lidstaten. Iets wat nog altijd in onderling overleg heden ten dage wordt besproken en vastgesteld

Christ Klep sloot af met een lezing waarin het onverwoestbare geloof in technologie door militairen en de almaar verschuivende grenzen van de technische ontwikkelingen kritisch werden bekeken

Aan het einde van de lezingen sloot Rolf de Winter af, nadat hij eerst het publiek nog de gelegenheid gaf vragen te stellen aan alle sprekers

Receptie

In café Batavia kon iedereen na afloop geniet van een drankje en elkaar uiteraard nogmaals aanklampen voor de nodige vragen en contacten uit te wisselen

Een trots bestuur kijkt terug op een geslaagde dag. Felicitaties!!!!

(Rob Kuenen was deze dag helaas verhinderd)

En zo werd het tijd huiswaarts te keren en terug te kijken met z'n allen op een mooie jubileumdag 

 

 Foto's Wim den Dunnen