tank.jpg

Op 5 april jongstleden vond op het Ministerie van Defensie de officiële uitreiking plaats van het jubileumboek "Traditie en vernieuwing" aan minister Hennis-Plasschaert door een kleine afvaardiging van onze vereniging, te weten Rolf de Winter, Wim Adriaansen en Liesbeth Brama.

Foto's afkomstig van o.a. de Defensiefotograaf.

Minister Hennis onderstreepte het belang van de militaire geschiedenis: "Oorlog blijft vragen oproepen en tot emoties leiden, ook nadat de vrede is getekend. Niet voor niets heeft de krijgsmacht zo'n bijzondere band met haar eigen geschiedenis. Die geschiedenis wil namelijk nooit echt voltooid verleden tijd worden. De geschiedenis blijft ons achtervolgen en bezig houden."

De minister was zeer enthousiast om tijd en ruimte vrij te maken voor de ontvangst van het jubileumboek van een vereniging die zich al 50 jaar bezig houdt met militaire geschiedenis, en sprak de volgende woorden: "Dit boek laat de lezer kennismaken met de grote variëteit en rijkdom van de Nederlandse militaire geschiedenis. Die geschiedenis laat ons nooit los, maar blijft ons fascineren. Het is geweldig dat uw vereniging het verhaal van ons militair verleden vertelt en verbeeldt. Die geschiedenis doet er toe."

Op 20 januari werd het jubileumboek reeds overhandigt aan de (voormalige) Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Bart Hoitink die het jubileumsymposium opende.