kareldoorman.jpg

Op vrijdag 29 september organiseerde het Historisch Tijdschrift Holland in samenwerking met onze vereniging Mars et Historia en het Museum Vlaardingen, welke de locatie verzorgde, een themamiddag over het militair-historische fenomeen krijgsgevangenschap in de Nederlandse geschiedenis. Bovendien gaf de voormalig directeur van het NIMH dhr. Piet Kamphuis een interview over de achtergronden voor het tot stand komen omtrent de dekolonisatie van het voormalige Nederlands-Indië. Naast het symposium heeft het tijdschrift Holland een nummer uitgegeven over het thema krijgsgevangenschap.

Sprekers op het symposium waren de historici Annette de Wit, Wim Klinkert, Jeroen ter Brugge en Jelmer Rotteveel.

Foto´s in dit verslag zijn afkomstig van Wim Adriaansen, Wim de Natris en Erwin Muilwijk, waarvoor onze hartelijke dank.

Jeanne Hogenboom opende het symposium als directrice van het Museum Vlaardingen, en sprak haar dank uit dat andere organisaties graag gebruik maakten van de locatie.

Vervolgens nam de voorzitter van het historisch tijdschrift Holland dhr. Ad van der Zee het woord om het symposium te openen....

... waarna ook de voorzitter Rolf de Winter een korte inleiding verzorgde voor de dag

 

Annette de Wit (Marinemuseum) opende met een lezing over de gevolgen voor zeemansgemeenschappen van vrouwen en kinderen in de Maasmonding, wanneer hun vrouwen en zonen krijgsgevangen werden genomen.

Als tweede spreker kwam de historicus Jeroen ter Brugge van het Maritiem Museum Rotterdam aan het woord met een verhaal over het buitmaken van de laatste VOC retourvloot in 1795.

In zijn betoog gaf Ter Brugge aan dat het verdelen van het prijzengeld nog jarenlang in beslag nam.

Wim Klinkert nam het publiek vervolgens mee in de bijzondere geschiedenis van het uitruilen van Duise en Britse krijgsgevangenen tijdens de Eerste Wereldoorlog via Nederland.

Piet Kamphuis (rechts) nam gedurende de middag de officiële uitreiking van het themanummer van het tijdschrift Holland over krijgsgevangenen in ontvangst, uit handen van de dagvoorzitter Gijs Rommelse (links).

Als laatste spreker vertelde Jelmer Rotteveel over de Duitse krijgsgevangen genomen parachutisten en luchtlandingstroepen tijdens de strijd in mei 1940.

 

Aan het einde van de middag was er ook nog een bijzonder interview met Piet Kamphuis, waarin hij openhartig vertelde als voormalig directeur van het NIMH over het thans tot stand gekomen vierjarige onderzoek naar de dekolonisatie, het geweld en de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië.

Voor wie geïnteresseerd is in het themanummer krijgsgevangenen van het historisch tijdschrift Holland verwijzen wij graag naar de website van Uitgeverij Verloren, alwaar dit nummer voor € 15,- kan worden aangeschaft. Over de inhoud van het tijdschrift informeren wij nog onze leden.