mldvliegtuig.jpg

Op 20 oktober j.l. organiseerde onze vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering in Schaarsbergen, waar na een efficiënte en korte vergadering de historische collecties van het Regiment Grenadiers en Jagers, alsmede die van het Regiment van Heutsz werden bezocht. De aanwezige leden konden hun ogen uitkijken onder de bekwame leiding van dhr. Cees Somers, conservator van de Historische Collectie Grenadiers en Jagers, en tevens al jarenlang lid van Mars et Historia. Bij al het tentoongestelde werk wist hij op leuke wijze de nodige informatie toe te voegen. Neem nu ook een kijkje!

Vitrine bij HC Reg. van Heutsz

De getoonde foto's in dit verslag zijn beschikbaar gesteld door dhr. Wim den Dunnen, waarvoor onze dank.

De dag werd geopend met de ledenvergadering, met het hier aanwezige bestuur (v.l.n.r. Henk Bresser, Rolf de Winter, Wim Adriaansen en Liesbeth Brama)

Samen met de deelnemende leden

Klaar voor de rondleiding door de historische collecties (afgekort met HC)

Drs. Cees Somers heet iedereen van harte welkom

Het museumgebouw voor beide collecties van de Grenadiers en Jagers, en Van Heutsz

Kanon 8cm brons, in de HC Grenadiers en Jagers

Opstelling van twee kanonnen 8cm brons voor de kantinebarakken van de Grenadiers en Jagers op Kamp Waalsdorp (fotocollectie Wim den Dunnen)

Rondleiding door de HC Grenadiers en Jagers

Grote zaal van de HC Grenadiers en Jagers

Vervolg van de rondleiding

Eén van de vaandels van de Grenadiers en Jagers

Groepsfoto van de aanwezige leden van Mars et Historia

Grenadier rond 1830

Tamboer Garde Grenadiers en Jagers

Nogmaals de grote zaal van de HC Grenadiers en Jagers

Verzameling hoofddeksels van de Grenadiers en Jagers

1e Luitenant Garde Jagers

Vitrine met materiaal uit de meidagen 1940

Browning .30 mitrailleur

Officier van piket Garderegiment Grenadiers

Garde Jager

Halve maan 

Grote zaal van de HC Regiment van Heutsz

KNIL militair

Militair Regiment van Heutsz in ceremonieel tenue

Sergeant ten tijde van de Korea oorlog, Rgt. van Heutsz

 

Einde van een mooie dag