kareldoorman.jpg

Op vrijdag 29 september organiseerde het Historisch Tijdschrift Holland in samenwerking met onze vereniging Mars et Historia en het Museum Vlaardingen, welke de locatie verzorgde, een themamiddag over het militair-historische fenomeen krijgsgevangenschap in de Nederlandse geschiedenis. Bovendien gaf de voormalig directeur van het NIMH dhr. Piet Kamphuis een interview over de achtergronden voor het tot stand komen omtrent de dekolonisatie van het voormalige Nederlands-Indië. Naast het symposium heeft het tijdschrift Holland een nummer uitgegeven over het thema krijgsgevangenschap.

Sprekers op het symposium waren de historici Annette de Wit, Wim Klinkert, Jeroen ter Brugge en Jelmer Rotteveel.

Foto´s in dit verslag zijn afkomstig van Wim Adriaansen, Wim de Natris en Erwin Muilwijk, waarvoor onze hartelijke dank.

Op 10 april vond een bijzondere presentatie plaats van het boek's Konings vaandel, geschreven en samengesteld door luitenant-kolonel der cavalerie titulair Willem Plink in het Nationaal Militair Museum. De bijeenkomst was georganiseerd door het Bureau traditie en ceremonieel van het Commando Landstrijdkrachten. Willem Plink is ook al zijn hele leven verbonden als actief lid aan de vereniging Mars et Historia, en zodoende waren er diverse leden ook aanwezig bij de presentatie.

Willem, proficiat met je publicatie!

Onderstaande foto's zijn beschikbaar gesteld door Wim den Dunnen.

Mars leden samen met Willem Plink (rechts)

Op 5 april jongstleden vond op het Ministerie van Defensie de officiële uitreiking plaats van het jubileumboek "Traditie en vernieuwing" aan minister Hennis-Plasschaert door een kleine afvaardiging van onze vereniging, te weten Rolf de Winter, Wim Adriaansen en Liesbeth Brama.

Foto's afkomstig van o.a. de Defensiefotograaf.

Het aangename wordt altijd samengebracht met het nuttige tijdens een algemene ledenvergadering bij Mars et Historia. Zo ook afgelopen 12 november toen de bijeenkomst werd georganiseerd in het Museum Militaire Traditie te Driebergen.

Momenteel heeft het museum een wisseltentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog, met onder andere authentieke tijdsdocumenten, zoals ansichtkaarten, affiches, poststukken, stafkaarten en voorwerpen, welke een beeld wordt geschetst van de strijd in België en Noord-Frankrijk. De aanwezige leden konden volop van de gelegenheid gebruik maken na een lunch om deze wisseltentoonstelling te bekijken, alsmede de zeer uitgebreide collectie (ceremoniële) uniformen in de permanente opstelling. Voor wie niet aanwezig kon zijn, of het museum nog nooit bezocht heeft, presenteren we hier een uitgebreide fotoreportage.

De foto's en onderschriften zijn afkomstig van dhr. Wim den Dunnen, waarvoor onze dank!

Overzicht grote zaal op de 1e verdieping

Op vrijdag 16 september 2016 vierde Mars et Historia haar gouden jubileum met het dagvullende symposium "50 Jaar Traditie & Vernieuwing" in samenwerking met het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, te Arnhem.

Het rijkgeschakeerde programma werd luister bijgezet door de opening van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Bart Hoitink, alsmede de lezingen van acht voorname historici uit zowel eigen kring als daarbuiten. Al bij aankomst werd iedereen warm welkom geheten en kon na het inschrijven genieten van een kop koffie met heerlijke spekkoek in de Kumpulan. Tussen de middag konden alle deelnemers zich tegoed doen aan een ongelofelijk smakelijk Indisch lunchbuffet, om vervolgens deel te nemen naar keuze aan diverse rondleidingen door het depot, het museum of over het landgoed van Bronbeek. Verder was er in de middag gelegenheid om de kennismarkt te verkennen, waar veel militaria was te bezichtigen en ook te kopen, als ook de Tekamo-bunkermodellen van ons lid Lex Tempelman.

Tegen vijf uur 's middags waren de lezingen ten einde en had iedereen zijn of haar vragen kunnen stellen aan de sprekers. Het was tijd om naar café Batavia te gaan op het landgoed en daar onderling nog gezellig na te kletsen onder het genot van een drankje, glaasje of borrel. Iedereen was het erover eens dat dit werkelijk een enorm geslaagde dag was. Proficiat, Mars et Historia!

Voordat we je nu meenemen op een foto-tocht door deze dag, willen we hier ons aimabele lid Wim den Dunnen van harte bedanken voor het beschikbaar stellen van deze foto's die hij die dag heeft gemaakt en welke we hier nu kunnen plaatsen. Wim, bedankt!

Welkom te Bronbeek!