vliegtuigen.jpg

Onderzeeboten! ; door Harry de Bles, Graddy Boven en Leon Homburg.

Uitgeverij Aprilis, 2006, 132 blz., ISBN 9059941304. € 19,95.

  

Het boek beschrijft de ontwikkeling van de onderzeeboot door de eeuwen heen en bestaat uit 4 hoofdstukken, elk voorzien van een literatuuropgave en een verwijzing naar relevante websites. Het eerste hoofdstuk belicht de ontwikkeling van een uiterst primitief vaartuig tot aan het type onderzeeboot waarmee de diverse marines voor het eerst operationeel in zee gingen. Hoofdstuk 2 beschrijft de internationale ontwikkelingen in de 20e eeuw, terwijl in hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op 100 jaar Nederlandse Onderzeedienst. Het boek sluit af met ‘Hoofdtaken van de Nederlandse onderzeeboten en toekomstverkenningen’.

Markant voor het boek zijn de ruim 50 illustraties. Het Marinemuseum gaf ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Onderzeeboten!’ illustrator Jack Staller opdracht om de hoogtepunten van de ontwikkelingsgeschiedenis van de onderzeeboot te visualiseren. Het resultaat wordt in deze uitgave zichtbaar gemaakt aan de hand van meer dan 50 prachtige tekeningen. Een ander sterk punt is dat in dit boek een beknopte vlootlijst is opgenomen van alle 63 onderzeeboten die bij onze marine gediend hebben c.q. dienen.

Recensie geschreven door dhr. Andries Westendorp, gepubliceerd in Mars et Historia (2007) Nr. 1.