artillerie.jpg

Een eeuw Marineluchtvaartdienst 1917-2017: ogen, oren en tanden van de vloot.

"Een eeuw Marineluchtvaartdienst" is geschreven in opdracht van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD. De boekomslag is vervaardigd door de bekende kunstenares Leentje Linders.

Auteurs: Kees Leebeek, Arie van der Hout, Kees Bakker, Anne van Dijk; 

Uitgever: Geromy BV, Maarssen; prijs: € 59,90; 500+ pagina's 500+.

Ik heb ongeveer alle jubileum/geschiedenis boeken over de MLD in mijn bezit (gehad). Maar het laatste is meteen ook het beste en zal niet meer overtroffen worden omdat de MLD - uit bezuinigingsoverwegingen - niet langer een zelfstandig onderdeel vormt van de Koninklijke Marine en voortleeft binnen het Defensie Helikopter Commando. Het boek is meer dan een opsomming van de

in de loop der jaren door de MLD gebruikte vliegtuigen maar gaat in op achtergronden, politiek en beleid. Door de wetenschappelijke aanpak van de geschiedschrijving heeft het boek meer diepgang en is completer dan al zijn voorgangers. Dat de helft van het schrijversteam behalve marineofficier ook afgestudeerd historicus is zal daaraan hebben bijgedragen. Het plaatsen van zogenaamde “sea stories” hebben het boek wat levendiger en leesbaarder gemaakt. Het is jammer dat het verschil tussen tekst en "sea stories" niet duidelijker is dan het gebruik van een schreefloze letter. Een lichtgekleurde achtergrond was duidelijker geweest voor mijn oude ogen.

In de bijschriften bij de foto’s – vaak een verwaarloosde sluitpost - heb ik geen fouten kunnen ontdekken. Verder heeft men zich beperkt tot het weergeven van feiten en heeft men het vellen van oordelen veelal overgelaten aan de lezer. Deze fraai uitgevoerde uitgave mag bij geen enkele historisch geïnteresseerde MLD-er en in MLD-historie geïnteresseerde burger in de boekenkast ontbreken.

Voor hen die alleen maar plaatjes willen kijken is door Peter Korbee weer een prachtig fotoboek gemaakt. Ik noem de panoramafoto van Biak en de kleurenplaten van de luchtvaartschilders. Dat de tekst niet de sterkste kant is van dit boek lees ik op de bladzijde waar men 3 bemanningen i.p.v. bemanningsleden laat omkomen bij mijn Atlantic-ongeluk. Maar zoals op de kaft staat is het een fotoherinneringsboek, waarvan ik ruim heb genoten!

100 JAAR MARINELUCHTVAARTDIENST

Formaat boek A4, harde kaft, 340 pagina’s (kleur),

Prijs: € 39,95

Uitgever: Korbee-promotie MLD.

Recensie geschreven door Theo Postma voor de website Mars en Historia (oktober 2017).