tank.jpg

Gerlacus Buma

Een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem I

Geschreven door zijn verre nazaten Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma die het leven van deze militair hebben beschreven. Wiens leven niet de geschiedenis bepaalde maar indringend omgekeerd. Gerlacus Buma werd eerst, bepaald niet vrijwillig, opgenomen in de Gardes d’Honneur in het leger van Napoleon. Daarna diende hij bij de huzaren van Willem François Boreel. Nam deel aan de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo en aan de Tiendaagse veldtocht. Uit het boek komt vooral naar voren dat zijn leven werd beheerst door jarenlang verblijf in diverse garnizoenssteden en legerkampen,

Een eeuw Marineluchtvaartdienst 1917-2017: ogen, oren en tanden van de vloot.

"Een eeuw Marineluchtvaartdienst" is geschreven in opdracht van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD. De boekomslag is vervaardigd door de bekende kunstenares Leentje Linders.

Auteurs: Kees Leebeek, Arie van der Hout, Kees Bakker, Anne van Dijk; 

Uitgever: Geromy BV, Maarssen; prijs: € 59,90; 500+ pagina's 500+.

Ik heb ongeveer alle jubileum/geschiedenis boeken over de MLD in mijn bezit (gehad). Maar het laatste is meteen ook het beste en zal niet meer overtroffen worden omdat de MLD - uit bezuinigingsoverwegingen - niet langer een zelfstandig onderdeel vormt van de Koninklijke Marine en voortleeft binnen het Defensie Helikopter Commando. Het boek is meer dan een opsomming van de

Eerst Nederland bevrijden, dan Indonesië: Indonesische studenten in Leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog; door B. Goudriaan. Uitgeverij De Nieuwe Vaart, 2017, 84 blz., ISBN 9789080271708. € 9,50

Het beeld van de het Leidse studenten verzet wordt al jarenlang overheerst door de lotgevallen van Erik 'soldaat van Oranje' Hazelhoff Roelfzema en zijn kornuiten. Dat het in werkelijkheid meer was dan alleen dat, toont Goudriaan in een klein boekwerkje over het verzetswerk van de Indonesische studenten in Nederland. 

De Consolidated Catalina in gebruik bij de Marine Luchtvaartdienst en bij Civiele Operators; door N. Geldhof. Uitgeverij Geromy, 2016, 320 blz., ISBN 9789081893688. € 44,50

De bekende luchtvaart-auteur en MLD-specialist Nico Geldhof heeft met dit boek wederom een prachtig stuk werk geleverd. Een kloek boek in fors formaat van 317 pagina’s. Geldhof beschrijft uitgebreid en met vele nieuwe details het gebruik van de Catalina tijdens de strijd om voormalig Nederlands-Indië en in geallieerd verband na de evacuatie van de MLD naar Ceylon en Australië, alsook de inzet na de tweede wereldoorlog in "De Oost", voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en Nederland.

Het proces tegen Wilhelm II: een arrest over de schuld van de Duitse keizer aan WO I; door J. Andriessen (e.a.). Uitgeverij Lannoo, 2016, 488 blz., ISBN 9789401429832. € 34,99

Dit boek doet verslag van een fictief strafproces tegen de Duitse keizer Wilhelm II. De vraag die in dit proces centraal staat is of de keizer schuldig is aan (de misdrijven gepleegd tijdens) de Eerste Wereldoorlog. In deze boekbespreking wordt het oordeel van het fictieve gerecht besproken en geëvalueerd.