vliegtuigen.jpg

Voetstappen zonder echo: het regiment jagers / 33e regiment lichte infanterie aan het werk in de jaren 1806-1814; door E.J. Rieksen. Uitgave in eigen beheer, 2021, 636 blz., ISBN 9789090337333. € 45,- [bestellen via ejrieksen.nl]

Oorlogsvrijwilliger, Garde Jager, Veteraan: het dagboek van Kees Somers in Nederlands-Indië 1945-1948; door C. Somers. Uitgave in eigen beheer, 2020, 100+ blz. € 36,25 (incl. verzendkosten) [Te bestellen via Iskander Management, rek.nr. NL INGB 0660020580 o.v.v. 'Boek Oorlogsvrijwilliger' + naam en adres.]

De Werken aan de Westerschelde: de vesting en kustbatterij van Terneuzen en het Fort Ellewoutsdijk in de periode 1833-1920; door D. van Nieuwenhuijzen. Uitgeverij Atlas van de Oorlog, 2020, 100+ blz., ISBN [onbekend]. € 24,95

Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht; door D. Spiekhout. Uitgeverij Matrijs, 2020, 808 blz., ISBN 9789053452738. € 89,95

Subcategorieën