medailles.jpg

Over de ontwikkeling van camouflage bij de Britse en Amerikaanse marines schreef dhr. Alan Raven een uitgebreid artikel, waarin de diverse patronen beschreven worden voor misleiding, verwarring, etc., gedurende beide wereldoorlogen, alsmede de vraag hoe nuttig het aanbrengen van beschilderde camouflage op de schepen was.

Dit artikel is te vinden op de voortreffelijke website USN Camouflage 1941-1945 van de heren Snyder en Short. Het artikel is getiteld The development of naval camouflage 1914 - 1945, en is over meerdere webpagina's te lezen.

Er zijn niet veel voorbeelden voor de Nederlandse marine wat betreft camouflage om op in te gaan, maar een heel goed voorbeeld voor dit onderwerp is de Amerikaanse marine en de vele voorbeelden die zij heeft betracht om haar schepen op volle zee te camoufleren.

Alhoewel, camoufleren? Ja inderdaad, niet zozeer omdat iedereen zich bewust was destijds dat je een schip niet op het water kunt verbergen, maar wel in het volle zicht de tegenstander kunt misleiden over welk type schip het is, welke koers het vaart, hoe snel het schip zich voortbeweegt, en zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog niet onbelangrijk... hoe je jezelf als schip beschermt tegen een correcte waarneming door vliegtuigen. Een fenomeen dat de 'in het zicht' camouflage een stap verder moest brengen dan wat al tijdens de Eerste Wereldoorlog tot stand was gekomen.

Om dit alles toe te lichten kijken we naar een driekwartier durende docu-opname, waarin allerlei voorbeelden van camouflage voor de US Navy aan bod komen op een zeer toegankelijke wijze: Deceptively Colorful: US Navy Camouflage during World War II.

 

Met de officiële oprichting van de Koninklijke Luchtmacht in 1953 kwam er ook een tak grondgebonden militair personeel voor bewaking en verdediging. Uit de privé fotocollectie van dhr. Peter van de Ven ontvingen we een aantal bijzondere foto's uit de periode dat zijn vader rond 1955/56 dienst nam bij de luchtmacht en zijn basisopleiding te Nijmegen kreeg.. Voor het grootste deel diende deze tijdens de Koude Oorlog bij de 'Bewapening' en op vliegbasis Volkel, nadat hij kort na in dienst treden een interne opleiding volgde aan de Luchtmacht Elektronische- en Technische School te Arnhem. In 1988 zwaaide van de Ven's vader af met functioneel leeftijdsontslag (FLO) in de rang van adjudant.

Op het fotomateriaal hieronder bijzondere foto's waarin het militair personeel is uitgerust met uniformen met vlekkenpatroon (flecktarn camouflageschema). Volgens van de Ven's vader werden deze uniformen na diverse wasbeurten als snel vaal. Tevens beelden van het tenue op wacht met Britse webbing, dat diens zoon later ook nog droeg tijdens zijn dienst bij het 44e Pantserinfanterie Bataljon, en een foto (met helm erbij!) van deelname aan de vierdaagse van Nijmegen.

Onderstaande foto's geven een goed beeld van de uniformering bij de Koninklijke Luchtmacht in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

- Bijdrage van Peter van de Ven -

 

Om je eigen troepen bewegingen te verhullen tegen waarneming door de vijand hoef je zelf niet gecamoufleerd te zijn. Je kan ook een rookgordijn plaatsen tussen jou en de vijand; hierdoor zijn jouw troepenbewegingen dan gemaskeerd. Je kan daarmee dus je aanvalsplannen camoufleren.

Een toepassing van rook die dan ook vastgelegd in het vooroorlogse voorschrift Nr 42 uit 1932.

Hoe rook te gebruiken is, bespreekt Kapitein der Artillerie G. Fabius in de Militaire Spectator, in een artikel getiteld Rook- en nevelmaskeering.

- Bijdrage van Henry Klom -

 

 

De Standcam is een mooi voorbeeld van misleiding van de vijand middels een voertuig dat verschillende uitvoeringen kan aannemen, èn meer! 

Lees er over in een uitgave van het blad Promotor, het contactorgaan van de vereniging van genie onderofficieren (34ste jaargang nr 133 van september 2011), Misleiding blijft belangrijk.

- Bijdrage Henry Klom -