kraagemblemen.jpg

De Standcam is een mooi voorbeeld van misleiding van de vijand middels een voertuig dat verschillende uitvoeringen kan aannemen, èn meer! 

Lees er over in een uitgave van het blad Promotor, het contactorgaan van de vereniging van genie onderofficieren (34ste jaargang nr 133 van september 2011), Misleiding blijft belangrijk.

- Bijdrage Henry Klom -