infanterie.jpg

Inhoud

Van de voorzitter 1
Drs. Rolf de Winter  
Redactioneel 3
Drs. Liesbeth Brama  
   

Een muzisch militair: kolonel Carl Vogel

4
Bas Hageman  
   

'Om Vrede Wille’. De houding van de schutterij tijdens de religieuze onrust in 1566

10
Eveline van der Pool  
   

Britse operaties op Java, de terugkeer van het KNIL en de komst van de KL, oktober 1945 tot juni 1946 

18
P.C. Boer  
   
Boekbespreking: "Krijgsmacht en handelsgeest. Om het machtsevenwicht in Europa, 1648-1813" 35

   
Literatuursignaleringen 37