tank.jpg

Inhoud

Van de voorzitter 1
Drs. Rolf de Winter  
Redactioneel 3
Drs. Liesbeth Brama  
Voorwaarts marsmuziek! 200 jaar militaire muziek in Nederland, en oudere klanken 4
Dr. Louis Ph. Sloos  
Voetbal in een afwachtingsopstelling 14
Roger Rossmeisl  
Hollandse kaapvaart in 1438 22
Ad van der Zee  
Tot beetere omstandighedens. De Lijfwacht te Paard van koning Lodewijk 1809-1810 29
Martijn Wink    
Boekbespreking: In de schaduw van de Javazee 39
Literatuursignaleringen 41