tank.jpg

 

Inhoud

Van de voorzitter 1
Drs. Rolf de Winter  
Redactioneel 3
Drs. Liesbeth Brama  
Een "papieren excercitie"?: het Verdrag van New York en het Nederlandse beleid inzake vrouwen in gevechtsfuncties, 1968-1978 4
Kim Bootsma, MA  
Positionering van het Camp d'Utrecht bij Zeist in 1804 14
Lt-kol b.d. KL drs. Bas van der Mooren  
De lobby voor een nieuwe "Karel Doorman": hoe tegen de zin van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten en de Admiraliteitsraad het fregat de Hr. Ms. Groningen de Hr. Ms. Karel Doorman werd 24
Drs R. Enthoven en dr. P.C. Boer  
De luchtafweer in de Eerste Wereldoorlog (deel 2): ontwikkelingen van de luchtdoelartillerie bij de oorlogvoerenden 1914-1918 35
Dr. Dirk Starink  
Vergeltungswaffe Eins in Oost-Nederland: de inzet van de V1 vanuit Overijssel en Gelderland 1944-1945 41
Henk Koopman  
Boekbespreking - De Nederlandse militaire luchtvaart van dag tot dag 47
Corstiaan Prince  
Literatuursignaleringen 49