f16.jpg

Dr. Dirk Starink

Dr. Dirk Starink (Soest 1950) diende na zijn officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda tot 2005 als technisch officier in de Koninklijke Luchtmacht, waarin hij uiteenlopende nationale en internationale functies vervulde. Eenmaal generaal geworden was hij verantwoordelijk voor alle grote luchtmachtprojecten en werd hij in 1999 Directeur Materieel KLu en lid van de Luchtmachtraad. Na drie jaar als plaatsvervangend bevelhebber werd hij in 2004 benoemd tot Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten met de rang van luitenant-generaal.

Starink vervulde tussen 1994 en 2004 achtereenvolgens de functies van adjunct-hoofdredacteur van de Militaire Spectator en voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over luchtvaart- en militair-historische onderwerpen. Hij promoveerde in 2013 op de geschiedenis van het Nederlandse luchtwapen van 1913 tot 1939. Daarnaast is hij in 2011 benoemd tot bestuursvoorzitter van de faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.