kareldoorman.jpg

De Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie Mars et Historia zet zich actief in voor de verspreiding en uitwisseling van kennis over de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland en de (voormalige) overzeese gebieden.

Mars et Historia richt zich vanuit militair-historisch perspectief op alle militaire takken van het (Nederlandse) krijgsbedrijf door de eeuwen heen, dus landmacht, zeemacht en luchtmacht. De vereniging is zo breed mogelijk georiënteerd, en beoogt daarmee zowel leden met een interesse in historische achtergronden, als verzamelaars van militaria, zoals wapens en uniformen, emblemen en onderscheidingen en voertuigen, bijeen te brengen.

Mars et Historia biedt voor alle leden speciale aandacht aan bepaalde historische periodes, zoals de Napoleontische oorlogen, beide wereldoorlogen, of de koloniale krijgsgeschiedenis en de daarop volgende dekolonisatie. Uiteraard is er ook belangstelling voor specifiekere onderwerpen, zoals het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, het korps mariniers, of het Staatse leger gedurende de Tachtigjarige Oorlog, en nog veel meer. 

De vereniging Mars et Historia publiceert een kwartaalblad, waar in elke aflevering nieuw en bijzonder onderzoek wordt gepubliceerd over militaire historie van diverse onderwerpen, die de leden zal interesseren. De website van de vereniging biedt alle leden allerlei ontwikkelingen en nieuwswaardigheden aan, op het gebied van de (Nederlandse) militaire geschiedenis. Verder organiseert de vereniging elk jaar een bescheiden aantal activiteiten rondom militair-historische thema's.

De vereniging Mars et Historia is opgericht op 20 augustus 1966 en erkend bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1968 no. 50.

Ereleden

M. Botma †, drs. B.G.J. Elias, F.J. van Lier †, H. Muller †, drs. J. Nuis, mr. W. Zaagman.

Lid van verdienste

T.L.D. Postma

Ontwerp technisch illustrator Lex Tempelman (Tempelman Bouwplaten)