mldvliegtuig.jpg

Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie

  

De Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie Mars et Historia is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. 

De status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft bepaalde fiscale voordelen. Zo kunnen giften van leden en donateurs aan de vereniging worden opgevoerd bij hun aangifte voor de inkomstenbelasting. Ook bestaat de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een periodieke schenking te doen, die dan voor 100% aftrekbaar is. Een nalatenschap aan een ANBI is geheel vrijgesteld van successierecht.

Naam van de Vereniging

De vereniging draagt de naam Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie en is opgericht op 20 augustus 1966 en erkend bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1968 (No. 50). De statuten van de vereniging zijn herzien op 21 maart 1979. De vereniging gebruikt daarnaast de naam Mars et Historia, wat ook de titel is van het kwartaalblad.

Het postadres van de vereniging is Nijverdalseweg 97, 7461 TC Rijssen;

Het e-mail adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;

Het adres van de website is: www.marsethistoria.nl;

Penningmeester en ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Kamer van Koophandel

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408666.  Het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 816105510.

Doelstelling

De vereniging stelt zich statutair ten doel:

a. bestudering van de krijgsgeschiedenis en aanverwante hulpwetenschappen, meer in het bijzonder van Nederland en de (voormalige) overzeese rijksdelen;

b. verspreiding van de uit studie dienaangaande verkregen kennis, ook buiten de eigen kring;

c. opwekking van belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging;

d. steunverlening aan musea, korpsverzamelingen, instellingen en commissie op één of meer der interessegebieden van de vereniging;

e. desgevraagd indiening van voorstellen aangaande uniformering, tradities en ceremonieel bij de bevoegde instanties.

Hoofdlijnen beleidsplan

De vereniging tracht een verdere uitwerking te geven aan deze algemene doelstelling door:

a. studie- discussie- en ruilbijeenkomsten te houden;

b. excursies naar musea, korpsverzamelingen of andere instellingen, welke voor de leden van belang kunnen zijn, te organiseren;

c. belangrijke zaken op het interessegebied van de vereniging ter kennis van de leden te brengen;

d. het bijeenbrengen van documentatiemateriaal ten dienste van de vereniging;

e. het verlenen van morele, materiële en zo mogelijk financiële steun aan musea, korpsverzamelingen en soortgelijke instellingen;

f. het bieden van hulp bij het opzetten en in stand houden van particuliere verzamelingen en het geven van adviezen bij het inrichten van tentoonstellingen;

g. samenwerking met buitenlandse verenigingen met gelijkgerichte doelstellingen;

h. ander wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Ook de webmaster en de redactie van het blad Mars & Historia en auteurs van artikelen ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding.

Verslag actuele activiteiten

Publicatie van het kwartaalblad Mars & Historia;

Jaarvergadering in 2019 te Buren met een bezoek aan de historische collectie van de Mareschaussee. Jaarvergadering in 2018 in Haaksbergen met bezoek aan historische collecties op de kazerne, van de Grenadiers en Jagers en het Regiment van Heutz. In 2017 werd eenzelfde jaarvergadering gecombineerd te Soesterberg, met bezoeken aan de historische collecties van de krijgsmacht op het Museumpark Logistieke Dienst;

Het organiseren van bijzondere activiteiten, waaronder in 2019 een wandeling door het centrum van Rotterdam om via straten en gebouwen, etc., kennis te nemen van de strijd in de Meidagen van 1940. Verder voorheen een stadswandeling door Rotterdam in 2018 rondom het thema spionage gedurende de Eerste Wereldoorlog in het neutrale Nederland. De mede-organisatie van een symposium over krijgsgevangenen door de vereniging in 2017 in samenwerking met Museum Vlaardingen en het Holland Historisch Tijdschrift in Museum Vlaardingen;

Het beschikbaar stellen van de inhoud van het kwartaalblad in 2018 middels een online systematische trefwoorden catalogus, zodat geïnteresseerde partijen deze inhoud via de webwinkel van de verengingswebsite kunnen aanvragen. Thans bestaat deze catalogus uit de jaren 1966-2017, en zal vervolgens in 2020 verder bijgewerkt worden

Een website met recente informatie op een breed terrein van militaire historie (in Nederland) voor allereerst de leden van de vereniging en ook derden, en verder het aanbieden middels de website van o.a.  activiteiten van de vereniging met ondersteuning van online aangeboden relevante informatie op Facebook, Twitter en LinkedIn van publicaties, en het aanbieden van informatie en verenigingspublicaties via een webwinkel, e.d.;

Contacten met en ondersteuning van activiteiten van andere verenigingen op historisch- en militair terrein, door deze o.a. te delen via het kwartaalblad en de website van de vereniging.

Financiële verantwoording

De contributieopbrengst van de leden is de basis voor een dekkende exploitatie, onder meer van het kwartaalblad Mars et Historia. Excursies en andere activiteiten worden gefinancierd met bijdragen van deelnemers.