kareldoorman.jpg

Drs. Rolf de Winter

Rolf de Winter (Vlaardingen, 1962) werd eind 1994 benoemd tot bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie Mars et Historia. Van februari 1995 tot april 2010 was hij vicevoorzitter, sindsdien bekleedt hij de post van voorzitter. Hij studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1988 vervulde hij bij de Sectie Luchtmachthistorie van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) de functie van wetenschappelijk medewerker, aanvankelijk in het kader van zijn militaire dienstplicht als Reserve Officier Academisch Gevormd (ROAG) en vanaf november 1989 als burgermedewerker. Van 2000 tot en met 2005 was De Winter hoofd Sectie Luchtmachthistorie. Thans werkt hij bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), waar hij de functie vervult van accountmanager KLu en senior wetenschappelijk medewerker.

Als militair historicus heeft De Winter heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van de KLu en zette daarover een aantal publicaties op zijn naam, waaronder een jubileumboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de militaire luchtvaart in Nederland. Hij werkte mee aan diverse audiovisuele producties, zoals de documentaireserie KLu in Koude Oorlog en de zesdelige serie De Tijd Vliegt over honderd jaar Nederlandse luchtmacht, die in 2013 werd uitgezonden door National Geographic Channel.

Als Reservist Speciale Deskundigheid is Rolf de Winter in de rang van luitenant-kolonel verbonden aan de Groep Luchtmacht Reserve van de KLu.

Contactgegevens

Koolwitjehof 29
3124 BH Schiedam
thuis: 010-4716046
werk: 070-3165332